Om Aikido

Aikido är en japansk budosport som utvecklades i början av 1900-talet av Morihei Ueshiba (1883-1969). Han kallas idag allmänt för O-sensei, vilket betyder stor lärare. Ueshiba hade tidigare tränat flera av de traditionella japanska kampkonsterna, men var otillfredställd då kampen alltid ledde till nya strider. Han sökte en budo utan vinnare eller förlorare och skapade så till sist aikido.

Ordet aikido (tecknet här bredvid) är en sammansättning av tre japanska skrivtecken; Ai som står för harmoni, samarbete och kärlek. Ki för kraft och energi; medan Do står för vägen eller snarare praktiserandet av vägen. Aikido skulle alltså fritt kunna översättas med "praktiserandet av den harmoniska kraftens väg".

Då Ueshiba fått mycket inspiration från den japanska svärds-konsten bygger många av aikidorörelserna på dessa. I aikido-träningen ingår
 

därför lite träning med jo (trästav) och bokken (träsvärd), men mestadels tränar vi utan några redskap.

Aikdio är ett slags självförsvar där man aldrig möter kraft mot kraft utan använder styrkan i angreppet för att leda attacken in i ett kast eller en fasthållning. Den som attackerar blir så att säga kastad av kraften i sin egen attack. Ju kraftfullare attack, desto kraftfullare kast. Det optimala är dock att varken den som attackerar eller den som försvarar sig kommer till skada - utan snarare skapar något tillsammans.

Många tränar dock Aikido av andra orsaker än självförsvar. Av aikido- träningen mår man bra såväl fysiskt som psykiskt. Genom aikido tränar vi tex upp vår kondition, koncentration, mjukhet, styrka och balans. Vi värmer alltid upp innan träningen och vi lär oss att falla på flera olika sätt.Vi gör koordinationsövningar och andningsövningar. Under själva träningen lär vi oss de karakteristiska cirkulära, spiralformade aikidorörelserna, som gör att aikido ofta ser så harmoniskt och vackert ut. Bra aikido kan till och med se uppgjort ut. Det beror på att rörelserna är så naturliga och inte kräver någon större muskelstyrka. Rätt utförda är de dock oerhört effektiva och kraftfulla.

I Aikido tävlar vi inte då man anser att tävling skapar konkurrens och en vinnare alltid föder en förlorare. Var och en tränar efter sin egen förmåga och då muskelstyrka ej är avgörande tränar gamla och unga, kvinnor och män tillsammans.